Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 25 ноември 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решение за неотложна процедура (член 154 от Правилника за дейността)
 3.Внесени документи
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (разискване)
 6.Тържествено заседание - Слово на Негово светейшество папа Франциск
 7.Време за гласуване
  
7.1.Протокол по специфични въпроси за железопътния подвижен състав *** (гласуване)
  
7.2.Хагска конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд *** (гласуване)
  
7.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/008 FI/STX Rauma (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/005 FR/GAD (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Становище на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с Договорите на Споразумението между Европейския съюз и Канада относно предаването и обработката на резервационни данни на пътниците от въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби (гласуване)
  
7.6.ЕС и рамката за световно развитие за периода след 2015 г. (гласуване)
  
7.7.Заетост и социални аспекти в рамките на стратегията „Европа 2020“ (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Бюджет 2015: резултат от помирителния комитет (разискване)
 12.Борба с насилието над жените (разискване)
 13.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 14.Борба с насилието над жените (продължeние на разискването)
 15.Положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията (разискване)
 16.Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на "горещите връщания" в Испания (разискване)
 17.Състав на комисиите и делегациите
 18.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (разискване)
 19.Прилагане на Директивата за равно третиране в областта на заетостта (разискване)
 20.Оценка на тестовете за устойчивост на банките (разискване)
 21.Правомощията на Европейската централна банка да налага санкции * - Събиране на статистическа информация от Европейската централна банка * (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (197 kb) Присъствен списък (65 kb)    Резултати от поименно гласуване (1096 kb) 
 
Протокол (158 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (195 kb) Резултати от поименно гласуване (487 kb) 
 
Протокол (255 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (544 kb) Резултати от поименно гласуване (1260 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност