Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Úterý, 25. listopadu 2014 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozhodnutí o použití naléhavého postupu (článek 154 jednacího řádu)
 3.Předložení dokumentů
 4.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (rozprava)
 6.Slavnostní zasedání – Projev Jeho Svatosti papeže Františka
 7.Hlasování
  
7.1.Protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům *** (hlasování)
  
7.2.Haagská úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu *** (hlasování)
  
7.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2014/008 FI/STX Rauma (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci : žádost EGF/2014/005 FR/GAD (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.5.Žádost o posudek Soudního dvora o slučitelnosti Dohody mezi Kanadou a Evropskou unií o předávání a zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících se Smlouvami (hlasování)
  
7.6.EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015 (hlasování)
  
7.7.Zaměstnanost a sociální aspekty ve strategii Evropa 2020 (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledky dohodovacího výboru (rozprava)
 12.Boj proti násilí na ženách (rozprava)
 13.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 14.Boj proti násilí na ženách (pokračování rozpravy)
 15.Situace ve Středomoří a nutnost uceleného přístupu EU k migraci (rozprava)
 16.Sumární vyhošťování a návrh na legalizaci rychlého navracení migrantů ve Španělsku (rozprava)
 17.Členství ve výborech a delegacích
 18.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (rozprava)
 19.Provádění směrnice o rovnosti v zaměstnání (rozprava)
 20.Vyhodnocení zátěžových testů bank (rozprava)
 21.Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce * – Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (176 kb) Prezenční listina (65 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1096 kb) 
 
Zápis (149 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (191 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (460 kb) 
 
Zápis (229 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (514 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1181 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí