Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 25. november 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelse om uopsættelighed (forretningsordenens artikel 154)
 3.Modtagne dokumenter
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (forhandling)
 6.Højtideligt møde - Tale ved Hans Hellighed Pave Frans
 7.Afstemningstid
  
7.1.Protokol om specifikke forhold for rullende jernbanemateriel *** (afstemning)
  
7.2.Haagerkonventionen af 30. juni 2005 om værnetingsaftaler *** (afstemning)
  
7.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/008 FI/STX Rauma – Finland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2014/005 FR/GAD fra Frankrig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Indhentning af en udtalelse fra Domstolen om, hvorvidt aftalen mellem Den Europæiske Union og Canada om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste (PNR)-oplysninger til den canadiske grænsekontrolmyndighed er forenelig med traktaterne (afstemning)
  
7.6.EU og den globale udviklingsramme for perioden efter 2015 (afstemning)
  
7.7.Beskæftigelse og sociale aspekter i EU 2020-strategien (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Budget 2015: Resultat fra Forligsudvalget (forhandling)
 12.Bekæmpelse af vold mod kvinder (forhandling)
 13.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 14.Bekæmpelse af vold mod kvinder (fortsat forhandling)
 15.Situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (forhandling)
 16.Summariske udvisninger og den foreslåede legalisering af "hot returns" i Spanien (forhandling)
 17.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 18.EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (forhandling)
 19.Gennemførelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet (forhandling)
 20.Evaluering af bankstresstestene (forhandling)
 21.Den Europæiske Centralbanks beføjelser til at pålægge sanktioner * - Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information * (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (172 kb) Tilstedeværelsesliste (65 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1096 kb) 
 
Protokol (132 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (181 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (473 kb) 
 
Protokol (229 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (403 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1180 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik