Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 25. november 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Otsus kiirmenetluse kohta (kodukorra artikkel 154)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 5.Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (arutelu)
 6.Pidulik istung - Tema Pühaduse Paavst Franciscuse sõnavõtt
 7.Hääletused
  
7.1.Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta *** (hääletus)
  
7.2.Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon *** (hääletus)
  
7.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  
7.6.EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik (hääletus)
  
7.7.Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.2015. aasta eelarve: lepituskomitee töö tulemus (arutelu)
 12.Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus (arutelu)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 14.Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus (arutelu jätkamine)
 15.Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus (arutelu)
 16.Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias (arutelu)
 17.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 18.ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020 (arutelu)
 19.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine (arutelu)
 20.Pankade stressitestide hindamine (arutelu)
 21.Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone * - Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt * (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (174 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1096 kb) 
 
Protokoll (130 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (184 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (463 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (402 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1177 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika