Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2014 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Sprendimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką (Darbo tvarkos taisyklių 154 straipsnis)
 3.Gauti dokumentai
 4.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (diskusijos)
 6.Iškilmingas posėdis – Jo Šventenybės popiežias Pranciškaus kalba
 7.Balsuoti skirtas laikas
  7.1.Protokolas dėl su geležinkelių riedmenimis susijusių dalykų *** (balsavimas)
  7.2.Hagos konvencija dėl susitarimų dėl teismingumo patvirtinimo *** (balsavimas)
  7.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/008 FI/STX Rauma“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2014/005 FR/GAD“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  7.5.Teisingumo Teismo nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Kanados susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Kanados sienos apsaugos tarnybai suderinamumo su Sutartimis (balsavimas)
  7.6.ES ir visuotinė vystymosi programa po 2015 m. (balsavimas)
  7.7.Strategijos „ES 2020“ užimtumo ir socialiniai aspektai (balsavimas)
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.2015 m. biudžetas: Taikinimo komiteto rezultatai (diskusijos)
 12.Kova su smurtu prieš moteris (diskusijos)
 13.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 14.Kova su smurtu prieš moteris (diskusijų tęsinys)
 15.Padėtis Viduržemio jūros regione praėjus metams po tragiškų Lampedūzos įvykių (diskusijos)
 16.Išsiuntimas supaprastinta tvarka ir siūlomas neatidėliotino gražinimo įteisinimas Ispanijoje (diskusijos)
 17.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 18.2014–2020 m. ES darbuotojų saugos ir sveikatos strateginė programa (diskusijos)
 19.Lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertinimas (diskusijos)
 21.Europos Centrinio Banko teisės taikyti sankcijas * - Europos Centrinio Banko renkama statistinė informacija * (diskusijos)
 22.Kito posėdžio darbotvarkė
 23.Posėdžio pabaiga
 Dalyvaujančiųjų sąrašas
Protokolas (174 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (65 kb)    Vardinis balsavimas (1096 kb) 
 
Protokolas (154 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (185 kb) Vardinis balsavimas (458 kb) 
 
Protokolas (231 kb) Dalyvaujančiųjų sąrašas (63 kb) Balsavimo rezultatai (495 kb) Vardinis balsavimas (1233 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika