Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 25 november 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure (artikel 154 van het Reglement)
 3.Ingekomen stukken
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 5.Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (debat)
 6.Plechtige vergadering - Toespraak van Zijne Heiligheid Paus Franciscus
 7.Stemmingen
  
7.1.Protocol betreffende voor rijdend spoorwegmaterieel specifieke aangelegenheden *** (stemming)
  
7.2.Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze *** (stemming)
  
7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/008 FI/STX Rauma (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2014/005 FR/GAD (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
7.5.Advies van het Hof van Justitie inzake de verenigbaarheid met de Verdragen van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan het CBSA (Canadian Border Services Agency) (stemming)
  
7.6.De EU en het mondiaal ontwikkelingskader voor de periode na 2015 (stemming)
  
7.7.Werkgelegenheids- en sociale aspecten van de EU2020-strategie (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Begroting 2015: resultaat van het bemiddelingscomité (debat)
 12.Bestrijding van geweld tegen vrouwen (debat)
 13.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 14.Bestrijding van geweld tegen vrouwen (voortzetting van het debat)
 15.Situatie in het Middellandse Zeegebied en de noodzaak van een holistische EU-aanpak van migratie (debat)
 16.Standrechtelijke uitzettingen en de voorgestelde legalisering van "snelle verwijdering" in Spanje (debat)
 17.Samenstelling commissies en delegaties
 18.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (debat)
 19.Tenuitvoerlegging van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)
 20.Evaluatie van de stresstests voor banken (debat)
 21.Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen * - Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (178 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1096 kb) 
 
Notulen (137 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (180 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (462 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (300 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1178 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid