Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 25. novembra 2014 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutie o naliehavom postupe (článok 154 rokovacieho poriadku)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (rozprava)
 6.Slávnostná schôdza - Prejav jeho Svätosti pápeža Františka
 7.Hlasovanie
  
7.1.Dohovor týkajúci sa záležitostí špecifických pre železničný vozňový park *** (hlasovanie)
  
7.2.Haagsky dohovor o dohodách o voľbe súdu z 30. júna 2005 *** (hlasovanie)
  
7.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/008 FI/STX Rauma (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/005 FR/GAD (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.5.Stanovisko Súdneho dvora k súladu so zmluvami, pokiaľ ide o Dohodu medzi Európskou úniou a Kanadou o prenose a spracovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami pre Kanadský úrad pohraničnej služby (hlasovanie)
  
7.6.EÚ a celosvetový rozvojový rámec na obdobie po roku 2015 (hlasovanie)
  
7.7.Zamestnanosť a sociálne aspekty stratégie EÚ 2020 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 11.Rozpočet na rok 2015: výsledok dosiahnutý v rámci zmierovacieho výboru (rozprava)
 12.Boj proti násiliu voči ženám (rozprava)
 13.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 14.Boj proti násiliu voči ženám (pokračovanie rozpravy)
 15.Situácia v oblasti Stredozemného mora a potreba komplexného prístupu EÚ k migrácii (rozprava)
 16.Vyhostenia bez riadneho konania a navrhovaná legalizácia „tichých návratov“ v Španielsku (rozprava)
 17.Zloženie výborov a delegácií
 18.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2014 – 2020 (rozprava)
 19.Vykonávanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 20.Hodnotenie stresových testov bánk (rozprava)
 21.Právomoci Európskej centrálnej banky ukladať sankcie * - Zber štatistických informácií Európskou centrálnou bankou * (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (65 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1096 kb) 
 
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovania (190 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (486 kb) 
 
Zápisnica (234 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (493 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1248 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia