Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 9/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 12/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 2/2014 - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 8/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 10/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 11/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 3/2014 - Δικαστήριο (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 37/2014 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων αριθ. 5 - Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 13/2014 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου