Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

2. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 9/2014 – Výbor regiónov (N8-0055/2014 – C8-0251/2014 – 2014/2188(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 12/2014 – Výbor regiónov (N8-0056/2014 – C8-0252/2014 – 2014/2189(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 2/2014 – Európsky hospodársky a sociálny výbor (N8-0057/2014 – C8-0253/2014 – 2014/2190(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 8/2014 – Výbor regiónov (N8-0058/2014 – C8-0254/2014 – 2014/2192(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 10/2014 – Výbor regiónov (N8-0059/2014 – C8-0255/2014 – 2014/2193(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF 11/2014 – Výbor regiónov (N8-0060/2014 – C8-0256/2014 – 2014/2194(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov 3/2014 – Súdny dvor (N8-0061/2014 – C8-0257/2014 – 2014/2195(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 37/2014 – Oddiel III – Komisia (N8-0062/2014 – C8-0258/2014 – 2014/2196(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov č. 5 – Oddiel VIII – Európsky ombudsman (N8-0063/2014 – C8-0259/2014 – 2014/2199(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun finančných prostriedkov INF13/2014 – Výbor regiónov (N8-0064/2014 – C8-0270/2014 – 2014/2200(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia