Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg

4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) I lisa (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. novembril 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, mis käsitleb määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 15 lõikes 2 osutatud liidu rahvusvaheliste kohustuste kohaldamist vastavalt rahvusvahelisele Atlandi tuunikala kaitse konventsioonile ja Loode-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsioonile (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 18. novembril 2014

Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 508/2014, määrates kindlaks Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi jaoks kalurite hügieeni-, tervishoiu-, ohutus- ja töötingimuste parandamise, merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse ja taastamise, kliimamuutuste leevendamise ja kalalaevade energiatõhususe parandamisega seotud rahastamiskõlblikud kulud (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. novembril 2014
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

Õigusteave - Privaatsuspoliitika