Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. november 26., Szerda - Strasbourg

4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról szóló 1528/2007/EK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés 2014. november 14-i időpontjától számítva
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből és az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményből adódó, az 1380/2013/EU rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés 2014. november 18-i időpontjától számítva
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról szóló 508/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halászok higiéniai, egészségügyi, biztonsági és munkakörülményeinek javítása, a tengeri biológiai sokféleség és a tengeri ökoszisztémák védelme és helyreállítása, az éghajlatváltozás mérséklése és a halászhajók energiahatékonyságának javítása érdekében az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból támogatható költségek meghatározásával történő kiegészítéséről (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés 2014. november 24-i időpontjától számítva
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat