Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg

4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2014
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul15 alineatul(2) din Regulamentul (UE) nr.1380/2013, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 18 noiembrie 2014
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 24 noiembrie 2014
retrimis fond:PECH

Aviz juridic - Politica de confidențialitate