Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 34/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 35/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 36/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 36/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 38/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 38/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 39/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 39/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 41/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 41/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 42/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 43/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 43/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 44/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 44/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 45/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 45/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 47/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Komisie DEC 47/2014.

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 13. novembra 2014 návrh predložený Komisiou o presune rozpočtových prostriedkov DEC 48/2014.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Dvorom audítorov o presune rozpočtových prostriedkov V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 a V/AB-21/T/14.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet schválil počas schôdze 20. novembra 2014 návrh predložený Výborom regiónov o presune rozpočtových prostriedkov INF 7/2014.

V súlade s článkom 203 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska komisia informovala rozpočtový orgán o odhadovaných nákladoch na projekt prevyšujúcich povolený strop pre výstavbu novej budovy laboratória Inštitútu pre transuránové prvky Spoločného výskumného centra v Karlsruhe.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia