Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

5. Anslagsöverföringar

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 34/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 35/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 36/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 36/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 38/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 38/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 39/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 39/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 41/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 41/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 42/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 43/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 43/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 44/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 44/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 45/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 45/2014.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 47/2014.

Rådet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om sitt godkännande av kommissionens anslagsöverföring DEC 47/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 13 november 2014, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen godkänt kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 48/2014.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen godkänt revisionsrättens förslag till anslagsöverföring V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 och V/AB-21/T/14.

Budgetutskottet hade, under sitt sammanträde den 20 november 2014, i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen godkänt Regionkommitténs förslag till anslagsöverföring INF 7/2014.

Conformément à l'article 203, paragraphe 4, du règlement financier, la Europeiska kommissionen hade i enlighet med artikel 203.4 i budgetförordningen informerat budgetmyndigheten om den beräknade kostnaden utöver det godkända taket för anläggandet av den nya laboratoriebyggnaden vid Institutet för transurander inom Gemensamma forskningscentrumet i Karlsruhe.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy