Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg

6. Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionens formand: Kommissionens beskæftigelses-, vækst- og investeringspakke (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Indlæg af Werner Hoyer (formand for Den Europæiske Investeringsbank).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Patrick O'Flynn for EFDD-Gruppen, og Gerolf Annemans, løsgænger.

Talere: Pietro Carlo Padoan (formand for Rådet) og Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik