Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg

6. Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Werner Hoyer (president van de Europese Investeringsbank).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Patrick O'Flynn, namens de EFDD-Fractie, en Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Pietro Carlo Padoan (fungerend voorzitter van de Raad) en Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid