Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

6. Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionens ordförande: Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Werner Hoyer (Europeiska investeringsbankens ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, och Gerolf Annemans, grupplös.

Talare: Pietro Carlo Padoan (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy