Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург

13. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo и Seán Kelly

Доклад Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr и Bernd Lucke

Конференция на ООН по изменението на климата (2014 г.) - COP 20 в Лима, Перу (1-12 декември 2014 г.) - (2014/2777(RSP)) – B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly и Marijana Petir.

Правна информация - Политика за поверителност