Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg

13. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo og Seán Kelly

Betænkning: Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr og Bernd Lucke

FN's konference om klimaændringer 2014 - COP 20 i Lima, Peru (1.-12. december 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly og Marijana Petir.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik