Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg

13. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo i Seán Kelly

Sprawozdanie Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr i Bernd Lucke

Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2014 r. - COP 20 w Limie, Peru (1-12 grudnia 2014 r.) - (2014/2777(RSP)) – B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly i Marijana Petir.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności