Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.25 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

15. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy