Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk

16. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Emilian Pavel

delegace pro vztahy s Izraelem: Emilian Pavel

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Emilian Pavel

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.

Právní upozornění - Ochrana soukromí