Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

EMPL-utskottet: Emilian Pavel

delegationen för förbindelserna med Israel: Emilian Pavel

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Emilian Pavel

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy