Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk

17. Uznání palestinského státu (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uznání palestinského státu (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Charles Tannock za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos nezařazený, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Steven Woolfe a Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai a rovněž k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky, Ana Gomes a Richard Corbett.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí