Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 26. november 2014 - Strasbourg

17. Anerkendelse af Palæstina som stat (forhandling)
CRE

Redegørelse ved næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Anerkendelse af Palæstina som stat (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Fernando Maura Barandiarán for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Cristian Dan Preda, Victor Boştinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli og Eleftherios Synadinos.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Steven Woolfe og Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala og Tonino Picula.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai om gennemførelse af catch-the-eye-proceduren, Ana Gomes og Richard Corbett.

Indlæg af Federica Mogherini.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik