Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. november 26., Szerda - Strasbourg

17. A palesztin államiság elismerése (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A palesztin államiság elismerése (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli és Eleftherios Synadinos.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe és Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala és Tonino Picula.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai és a catch the eye eljárás lebonyolításáról, Ana Gomes és Richard Corbett.

Felszólal: Federica Mogherini.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat