Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg

17. Przyznanie Palestynie statusu państwa (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Przyznanie Palestynie statusu państwa (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Tamás Meszerics w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský`ego, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Larsa Adaktussona, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Svobodę, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Arnego Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Afzal Khan, Ángela Vallina, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe`a i Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala i Tonino Picula.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai oraz w sprawie przebiegu procedury pytań z sali Ana Gomes i Richard Corbett.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności