Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg

17. Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe și Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai și, privind desfășurarea procedurii „catch the eye”, Ana Gomes și Richard Corbett.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate