Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 26. november 2014 - Strasbourg

17. Priznanje palestinske države (razprava)
CRE

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Priznanje palestinske države (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil James Carver, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Tamás Meszerics v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Sotirios Zarianopoulos samostojni poslanec, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli in Eleftherios Synadinos.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Govorili so Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Steven Woolfe in Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala in Tonino Picula.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai ter o vodenju postopka "catch the eye" Ana Gomes in Richard Corbett.

Govorila je Federica Mogherini.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov