Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. november 26., Szerda - Strasbourg

18. A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója (vita)
CRE

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulója (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Josef Weidenholzer, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nathalie Griesbeck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAȘCU alelnök

Felszólal: Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke és Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke), a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák és Jiří Pospíšil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi és Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis és Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Jean Lambert, Judith Sargentini és Bodil Ceballos, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 25. évfordulójáról (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.11.27-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat