Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург

19. Резултати от срещата на Г-20 (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултати от срещата на Г-20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (действащ председател на Съвета) и Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Burkhard Balz, от името на групата PPE, Peter Simon, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Petr Mach, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, независим член на ЕП, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boştinaru, David Martin и Nicola Danti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo и Bill Etheridge.

Изказаха се: Valdis Dombrovskis и Sandro Gozi.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност