Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0071

Zápis
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk

20. Jednotný digitální trh (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Jednotný digitální trh (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski nezařazená, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Antonio Tajani.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells a Jonathan Arnott.

Vystoupil Andrus Ansip.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Lara Comi za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin a Victor Negrescu za skupinu S&D o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford a Sajjad Karim za skupinu ECR o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez a Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 27.11.2014.

Právní upozornění - Ochrana soukromí