Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2973(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0286/2014

Arutelud :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0071

Protokoll
Kolmapäev, 26. november 2014 - Strasbourg

20. Digitaalne ühtne turg (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Digitaalne ühtne turg (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (komisjoni asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mylène Troszczynski (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fredrick Federley ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein ja Antonio Tajani.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Andrus Ansip.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil ja Lara Comi fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin ja Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel tarbijate õiguste toetamise kohta digitaalsel ühtsel turul (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford ja Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel digitaalse ühtse turu kohta (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.11.2014protokoll punkt 10.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika