Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2973(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B8-0286/2014

Debaty :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0071

Protokół
Środa, 26 listopada 2014 r. - Strasburg

20. Jednolity rynek internetowy (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Jednolity rynek internetowy (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Mylène Troszczynski niezrzeszona, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federleya, i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Antonio Tajani.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells i Jonathan Arnott.

Głos zabrał Andrus Ansip.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Lara Comi w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin i Victor Negrescu w imieniu grupy S&D, w sprawie wspierania praw konsumentów na jednolitym rynku cyfrowym (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE, w sprawie jednolitego rynku cyfrowego (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 27.11.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności