Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/2973(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B8-0286/2014

Dezbateri :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0071

Proces-verbal
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg

20. Piața unică digitală (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Piața unică digitală (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Mylène Troszczynski, neafiliată, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, și Notis Marias.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Antonio Tajani.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells și Jonathan Arnott.

A intervenit Andrus Ansip.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Lara Comi, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE, referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 27.11.2014.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate