Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2973(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B8-0286/2014

Rozpravy :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0071

Zápisnica
Streda, 26. novembra 2014 - Štrasburg

20. Jednotný digitálny trh (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Jednotný digitálny trh (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Mylène Troszczynski – nezaradená poslankyňa, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fredrick Federley, a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Antonio Tajani.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Andrus Ansip.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Lara Comi v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin a Victor Negrescu v mene skupiny S&D, o podpore práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford a Sajjad Karim v mene skupiny ECR, o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez a Juan Carlos Girauta Vidal v mene skupiny ALDE, o jednotnom digitálnom trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.8 zápisnice zo dňa 27.11.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia