Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2973(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B8-0286/2014

Debatter :

PV 26/11/2014 - 20
CRE 26/11/2014 - 20

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.8
CRE 27/11/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0071

Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

20. Den digitala inre marknaden (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski, grupplös, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein och Antonio Tajani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells och Jonathan Arnott.

Talare: Andrus Ansip.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil och Lara Comi för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin och Victor Negrescu för S&D-gruppen, om stöd till konsumenters rättigheter på den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford och Sajjad Karim för ECR-gruppen, om den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez och Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen, om den digitala inre marknaden (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 27.11.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy