Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 ноември 2014 г. - Страсбург

21. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата PPE следните искания за назначаване:

комисия DEVE: Андрей Новаков

Делегация за връзки с държавите от Централна Америка: Андрей Новаков

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Андрей Новаков

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация - Политика за поверителност