Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg

21. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie DEVE: Andrey Novakov

Delegatie voor de betrekkingen met de landen in Midden-Amerika: Andrey Novakov

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Andrey Novakov

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid