Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg

21. Utskottens och delegationernas sammansättning

PPE-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

DEVE-utskottet: Andrey Novakov

Delegationen för förbindelserna med Centralamerika: Andrey Novakov

Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Andrey Novakov

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy