Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk

22. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Antonio Tajani za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Dominique Bilde nezařazená, András Gyürk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Patrizia Toia, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophie Montel, a Rosa D'Amato.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Paul Rübig.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí