Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις (συζήτηση)
 7.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)
 8.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 9.Σύνθεση του Σώματος
 10.Ορισμός μελών της Συμβουλευτικής επιτροπής δεοντολογίας των βουλευτών
 11.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 12.Ώρα των ψηφοφοριών
  
12.1.Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
12.2.Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων * (ψηφοφορία)
  
12.3.Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (2014) - COP 20 στη Λίμα του Περού (1-12 Δεκεμβρίου 2014) (ψηφοφορία)
 13.Αιτιολογήσεις ψήφου
 14.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης (συζήτηση)
 18.25η επέτειος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (συζήτηση)
 19.Έκβαση της συνόδου της G20 (συζήτηση)
 20.Ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
 21.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 22.H χαλυβουργία στην ΕΕ: προστασία των εργαζομένων και των βιομηχανικών τομέων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (66 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (113 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (169 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (111 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (90 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (244 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (394 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (488 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου