Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. marraskuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Komission työpaikka-, kasvu- ja investointipaketti (keskustelu)
 7.YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014) (keskustelu)
 8.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 9.Parlamentin kokoonpano
 10.Jäsenten nimittäminen jäsenten toimintaa käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan
 11.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 12.Äänestykset
  
12.1.Euroopan keskuspankin valtuudet kerätä tilastotietoja * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
12.2.Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia * (äänestys)
  
12.3.YK:n ilmastonmuutoskonferenssi 2014 - COP 20 Lima, Peru (1.–12. joulukuuta 2014) (äänestys)
 13.Äänestysselitykset
 14.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 15.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Palestiinan valtion tunnustaminen (keskustelu)
 18.YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25. vuosipäivä (keskustelu)
 19.G20-kokouksen tulokset (keskustelu)
 20.Digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
 21.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 22.EU:n terästeollisuuden tilanne: työntekijöiden ja yritysten suojelu (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (65 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (113 kb) 
 
Pöytäkirja (136 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (104 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (79 kb) 
 
Pöytäkirja (221 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (301 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (413 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö