Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 26 november 2014 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Pakket van de Commissie inzake werkgelegenheid, groei en investeringen (debat)
 7.VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (debat)
 8.Uitreiking van de Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 9.Samenstelling Parlement
 10.Benoeming leden van het raadgevend comité voor het gedrag van de leden
 11.Samenstelling commissies en delegaties
 12.Stemmingen
  
12.1.Verzamelen van statistische gegevens door de Europese Centrale Bank * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
12.2.Bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen * (stemming)
  
12.3.VN-Conferentie over klimaatverandering 2014 - COP 20 in Lima, Peru (1-12 december 2014) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 15.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 16.Samenstelling commissies en delegaties
 17.Erkenning van Palestina als staat (debat)
 18.25-jarig bestaan van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind (debat)
 19.Uitkomst G20-top (debat)
 20.Digitale interne markt (debat)
 21.Samenstelling commissies en delegaties
 22.EU-staalindustrie: bescherming van werknemers en industrieën (debat)
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (170 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (113 kb) 
 
Notulen (138 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (109 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (89 kb) 
 
Notulen (230 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (216 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (414 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid