Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 26 november 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Kommissionens paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar (debatt)
 7.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (debatt)
 8.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Utnämning av medlemmar av den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande
 11.Utskottens och delegationernas sammansättning
 12.Omröstning
  12.1.Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  12.2.Europeiska centralbankens befogenhet att förelägga sanktioner * (omröstning)
  12.3.FN:s klimatkonferens 2014 – COP 20 i Lima, Peru (1–12 december 2014) (omröstning)
 13.Röstförklaringar
 14.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Erkännande av Palestina som stat (debatt)
 18.25:e årsdagen av FN:s konvention om barnets rättigheter (debatt)
 19.Resultatet av G20-mötet (debatt)
 20.Den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Utskottens och delegationernas sammansättning
 22.Situationen för stålindustrin i EU: skydd av arbetstagarna och industrin (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (168 kb) Närvarolista (65 kb)    Omröstningar med namnupprop (113 kb) 
 
Protokoll (134 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (103 kb) Omröstningar med namnupprop (89 kb) 
 
Protokoll (224 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (301 kb) Omröstningar med namnupprop (414 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy