Seznam 
Zápis
PDF 227kWORD 158k
Středa, 26. listopadu 2014 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic (rozprava)
 7.Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) (rozprava)
 8.Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)
 9.Složení Parlamentu
 10.Jmenování členů Poradního výboru pro chování poslanců
 11.Členství ve výborech a delegacích
 12.Hlasování
  
12.1.Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
12.2.Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce * (hlasování)
  
12.3.Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) (hlasování)
 13.Vysvětlení hlasování
 14.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 15.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 16.Členství ve výborech a delegacích
 17.Uznání palestinského státu (rozprava)
 18.25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (rozprava)
 19.Výsledky zasedání skupiny G20 (rozprava)
 20.Jednotný digitální trh (rozprava)
 21.Členství ve výborech a delegacích
 22.Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího denního zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 26. LISTOPADU 2014

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků INF 9/2014 - Výbor regionů (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 12/2014 - Výbor regionů (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 2/2014 - Evropský hospodářský a sociální výbor (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 8/2014 - Výbor regionů (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 10/2014 - Výbor regionů (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 11/2014 - Výbor regionů (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3/2014 - Soudní dvůr (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 37/2014 - Oddíl III - Komise (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 5 - Oddíl VIII - Evropský veřejný ochránce práv (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 13/2014 - Výbor regionů (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, dikambu, difenokonazol, fenpyrazamin, fluazinam, formetanát, chromafenozid, kyazofamid, nikotin, penkonazol, pymetrozin, pyraklostrobin, tau-fluvalinát a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - lhůta: 22/1/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - lhůta: 14/2/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh a podmínky použití doplňkových látek skládajících se z přípravků (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - lhůta: 15/2/2015)
předáno příslušný výbor: AGRI

- Nařízení Komise, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES, pokud jde o glukosaminovou sůl kyseliny (6S)-5-methyltetrahydrolistové používanou při výrobě doplňků stravy (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - lhůta: 18/2/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006, pokud jde o chvojník (Ephedra spp.) a bujarník johimbe (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - lhůta: 19/2/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - lhůta: 19/2/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin týkajících se vývoje a zdraví dětí (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - lhůta: 19/2/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI (článek 54 jednacího řádu)
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 657/2007, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o zavedení evropských programů výběrových šetření (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - lhůta: 15/2/2015)
předáno příslušný výbor: ECON

- Rozhodnutí Komise o požadavcích na bezpečnost, které musí splňovat evropské normy pro krby na líh bez odvodu spalin podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - lhůta: 20/2/2015)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - lhůta: 22/2/2015)
předáno příslušný výbor: TRAN


4. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj.14. listopadu 2014
předáno příslušnému výboru: INTA

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci o provádění mezinárodních závazků Unie v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 v rámci Mezinárodní úmluvy na ochranu tuňáků v Atlantiku a Úmluvy o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj.18. listopadu 2014
předáno příslušnému výboru:PECH

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 určením nákladů způsobilých pro podporu z Evropského námořního a rybářského fondu za účelem zlepšení hygienických, zdravotních, bezpečnostních a pracovních podmínek rybářů, ochrany a obnovy mořské biologické rozmanitosti a ekosystémů, zmírnění změny klimatu a zvýšení energetické účinnosti rybářských plavidel (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj.24. listopadu 2014
předáno příslušnému výboru: PECH


5. Převody prostředků

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 34/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 35/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 36/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 36/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 38/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 38/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 39/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 39/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 13. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 41/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 41/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 42/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 13. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 43/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 43/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 13. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 44/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 44/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 13. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 45/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 45/2014.

Rozpočtový výbor schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 47/2014.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpočtový orgán o schválení převodu prostředků Komise DEC 47/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 13. listopadu 2014 schválil v souladu s čl. 27 odst. 3 finančního nařízení návrh Komise týkající se převodu prostředků DEC 48/2014.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. listopadu 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh Účetního dvora týkající se převodů prostředků V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 a V/AB-21/T/14.

Rozpočtový výbor na své schůzi dne 20. listopadu 2014 schválil v souladu s článkem 25 finančního nařízení návrh návrh Výboru regionů týkající se převodu prostředků INF 7/2014.

Evropská komise v souladu s čl. 203 odst. 4 finančního nařízení informovala rozpočtový orgán o odhadovaných nákladech projektu, které přesahují povolené omezení, v souvislosti s výstavbou nových laboratoří v Institutu pro transurany Společného výzkumného střediska.


6. Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic (rozprava)

Prohlášení předsedy Komise: Balíček Komise v oblasti zaměstnanosti, růstu a investic (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupil Werner Hoyer (prezident EIB).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, a Gerolf Annemans nezařazený.

Vystoupili: Pietro Carlo Padoan (úřadující předseda Rady) a Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

7. Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (úřadující předseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD, Zoltán Balczó nezařazený, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan a Yannick Jadot.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Sandro Gozi.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Giovanni La Via, předseda Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Jo Leinen za skupinu S&D, Ian Duncan za skupinu ECR, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o konferenci OSN o změně klimatu (COP 20) konané v roce 2014 v peruánské Limě (1.–12. prosince 2014) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 12.3 zápisu ze dne 27.11.2014.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

8. Předání Sacharovovy ceny (slavnostní zasedání)

Od 12:05 do 12:35 se Parlament sešel na slavnostním zasedání u příležitosti předání Sacharovovy ceny Denisi Mukwegemu jako uznání za jeho doposud probíhající úsilí o obnovení fyzické a psychologické integrity tisíců žen a dívek, které jsou oběťmi sexuálního zneužívání ze strany povstaleckých sil v Demokratické republice Kongo.

Předseda před předáním ceny rovněž přivítal Jelizavetu Šepetylnykovu zastupující hnutí EuroMajdan (kandidát na Sacharovovu cenu za rok 2014) a Dinaru Junus, dceru zakladatelky Institutu pro mír a demokracii v Ázerbájdžánu Lejly Junus (rovněž kandidátky na Sacharovovu cenu za rok 2014), která se nemohla předání ceny zúčastnit, neboť je stále vězněna v Ázerbájdžánu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

9. Složení Parlamentu

Přáslušné španělské orgány oznámily, že Enrique Calvet Chambon, kterým je nahrazen Francisco Sosa Wagner, byl s účinností od 20. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Příslušné bulharské orgány oznámily, že Andrey Novakov, kterým je nahrazen Tomislav Donchev, byl s účinností od 24. listopadu 2014 zvolen poslancem Parlamentu.

Parlament vzal podle čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu na vědomí tato zvolení: Enrique Calvet Chambon s účinností od 20. listopadu 2014 a Andrey Novakov s účinností od 24. listopadu 2014.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Enrique Calvet Chambon a Andrey Novakov v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


10. Jmenování členů Poradního výboru pro chování poslanců

Předseda se v souladu s článkem 7 Kodexu chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů rozhodl dne 25. listopadu 2014 jmenovat Jeana-Marieho Cavadu (ALDE), kterým je nahrazen Francisco Sosa Wagner (ALDE), členem Poradního výboru pro chování poslanců.


11. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny ALDE následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Enrique Calvet Chambon

delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou: Enrique Calvet Chambon

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Enrique Calvet Chambon

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2014)0061)


12.2. Pravomoc Evropské centrální banky uvalovat sankce * (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2532/98 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2014)0062)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0062)


12.3. Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) (hlasování)

Návrh usnesení B8-0251/2014

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2014)0063)


13. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo a Seán Kelly

zpráva Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr a Bernd Lucke

Konference OSN o změně klimatu pořádaná v roce 2014 – 20. konference smluvních stran v Limě, Peru (1.–12. prosince 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly a Marijana Petir.


14. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:25, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

15. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


16. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D následující žádosti o jmenování:

výbor EMPL: Emilian Pavel

delegace pro vztahy s Izraelem: Emilian Pavel

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Emilian Pavel

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


17. Uznání palestinského státu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uznání palestinského státu (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Charles Tannock za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Tamás Meszerics za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Sotirios Zarianopoulos nezařazený, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, která rovněž odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Steven Woolfe a Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala a Tonino Picula.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai a rovněž k vystoupením na základě přihlášení se zvednutím ruky, Ana Gomes a Richard Corbett.

Vystoupila Federica Mogherini.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


18. 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, a Martina Anderson za skupinu GUE/NGL.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Vystoupili: Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao za skupinu EFDD, Krisztina Morvai nezařazená, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská a Emil Radev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet a Fabio Massimo Castaldo.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák a Jiří Pospíšil za skupinu PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi a Nicola Caputo za skupinu S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova a Frédérique Ries za skupinu ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini a Bodil Ceballos za skupinu Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas a Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 27.11.2014.


19. Výsledky zasedání skupiny G20 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky zasedání skupiny G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Burkhard Balz za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Petr Mach za skupinu EFDD, Nicolas Bay nezařazený, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin a Nicola Danti.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Bill Etheridge.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Sandro Gozi.

Rozprava skončila.


20. Jednotný digitální trh (rozprava)

Prohlášení Komise: Jednotný digitální trh (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Andreas Schwab za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Vicky Ford za skupinu ECR, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Dario Tamburrano za skupinu EFDD, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Mylène Troszczynski nezařazená, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fredrick Federley, a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein a Antonio Tajani.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells a Jonathan Arnott.

Vystoupil Andrus Ansip.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil a Lara Comi za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin a Victor Negrescu za skupinu S&D o podpoře práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford a Sajjad Karim za skupinu ECR o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez a Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE o jednotném digitálním trhu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 27.11.2014.


21. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor DEVE: Andrey Novakov

delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky: Andrey Novakov

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Andrey Novakov

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


22. Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (rozprava)

Prohlášení Komise: Ocelářství v EU: ochrana pracovníků a průmyslu (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Antonio Tajani za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Notis Marias za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Dominique Bilde nezařazená, András Gyürk, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Patrizia Toia, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Laura Agea, Marcus Pretzell, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sophie Montel, a Rosa D'Amato.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Paul Rübig.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


23. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 542.136/OJJE).


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Právní upozornění - Ochrana soukromí