Indeks 
Zapisnik
PDF 223kWORD 161k
Srijeda, 26. studenog 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Podnošenje dokumenata
 3.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 4.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Paket Komisije za zapošljavanje, rast i ulaganje (rasprava)
 7.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) (rasprava)
 8.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 9.Sastav Parlamenta
 10.Imenovanje članova Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika
 11.Sastav odbora i izaslanstava
 12.Glasovanje
  
12.1.Prikupljanje statističkih podataka od strane Europske središnje banke * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
12.2.Ovlasti Europske središnje banke za izricanje sankcija * (glasovanje)
  
12.3.Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) (glasovanje)
 13.Obrazloženja glasovanja
 14.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 15.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 16.Sastav odbora i izaslanstava
 17.Priznanje palestinske države (rasprava)
 18.25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta (rasprava)
 19.Ishod sastanka G20 (rasprava)
 20.Jedinstveno digitalno tržište (rasprava)
 21.Sastav odbora i izaslanstava
 22.Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.


2. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti Vijeća i Komisije:

- Prijedlog isplate sredstava INF 9/2014 .- Odbor regija (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava INF 12/2014 .- Odbor regija (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava DEC 2/2014 .- Europski gospodarski i socijalni odbor (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava INF 8/2014 - Odbor regija (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava INF 10/2014 .- Odbor regija (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava INF 11/2014. - Odbor regija (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava 3 /2014 .- Sud (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 37/2014.-Odjeljak III - Komisija (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava n. 5 - Odjeljak VIII - Europski ombudsman (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Prijedlog isplate sredstava INF 13/2014 .- Odbor regija (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG


3. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o izmjeni prilogâ II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za acetamiprid, kromafenozid, ciazofamid, dikambu, difenokonazol, fenpirazamin, fluazinam, formetanat, nikotin, penkonazol, pimetrozin, piraklostrobin, tau-fluvalinat i tebukonazol u ili na određenim proizvodima (D033848/03 - 2014/2979(RPS) – rok: 22/1/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o dodatnim specifikacijama u pogledu plovidbenosti za određenu vrstu operacija i o izmjeni Uredbe (EU) br. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - rok: 14/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: TRAN

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za stavljanje na tržište i uvjeta upotrebe dodataka koji se sastoje od pripravaka (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - rok: 15/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Uredba Komisije o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu (6S)-5-metiltetrahidrofolne kiseline, soli glukozamina koja se upotrebljava u proizvodnji dodataka prehrani (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - rok: 18/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu vrsta Ephedra i Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - rok: 19/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od bolesti te na razvoj i zdravlje djece (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - rok: 19/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o uskraćivanju odobrenja za određene zdravstvene tvrdnje navedene na hrani koje se odnose na razvoj i zdravlje djece (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - rok: 19/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 657/2007 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama u odnosu na uspostavu europskih planova uzoraka (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - rok: 15/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Odluka Komisije o sigurnosnim zahtjevima koje europske norme moraju ispuniti za kamine bez priključka na dimnjak koji kao gorivo koriste alkohol u skladu s Direktivom 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o općoj sigurnosti proizvoda (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - rok: 20/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: IMCO

- Direktiva Komisije o izmjeni Direktive Vijeća 96/98/EZ o pomorskoj opremi (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - rok: 22/2/2015)
upućeno nadležnom odboru: TRAN


4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Priloga I. Uredbi Vijeća (EZ) br.1528/2007 o primjeni aranžmana za proizvode podrijetlom iz određenih država koje pripadaju Skupini afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP) predviđenih u sporazumima o uspostavi ili koji vode uspostavi sporazumâ o gospodarskom partnerstvu (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 14. studenog 2014.
Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o provedbi međunarodnih obveza Unije iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) br.1380/2013, na temelju Međunarodne konvencije o očuvanju atlantskih tuna i Konvencije o budućoj višestranoj suradnji u području ribarstva sjeverozapadnog Atlantika (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 18. studenog 2014.
Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem troškova prihvatljivih za potporu iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u cilju poboljšanja higijenskih, zdravstvenih, sigurnosnih i radnih uvjeta ribara, zaštite i obnove morske bioraznolikosti i ekosustava, ublažavanja klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 24. studenog 2014.
Upućeno nadležnom odboru: PECH


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 34/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 35/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 20. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 36/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 36/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 20. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 38/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 38/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 20. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 39/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 39/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 13. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 41/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 41/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 42/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 13. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 43/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 43/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 13. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 44/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 44/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 13. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 45/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 45/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 47/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa sredstava Komisije DEC 47/2014.

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 13. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavila Komisija o prijenosu sredstava DEC 48/2014.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 20. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Revizorski sud o prijenosu sredstava V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 i V/AB-21/T/14.

U skladu s člankom 25. Financijske uredbe, Odbor za proračune na svojoj sjednici od 20. studenog 2014. odobrio je prijedlog koji je predstavio Odbor regija o prijenosu sredstava INF 7/2014.

U skladu s člankom 203. stavkom 4. Financijske uredbe, Europska komisija obavijestila je proračunsko tijelo o procjeni troškova projekta koji su iznad gornje granice odobrene za izgradnju novog laboratorijskog objekta pri Institutu za transuranske elemente Zajedničkog istraživačkog centra u Karsruheu.


6. Paket Komisije za zapošljavanje, rast i ulaganje (rasprava)

Izjava predsjednika Komisije: Paket Komisije za zapošljavanje, rast i ulaganje (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (predsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorio je Werner Hoyer (predsjednik Europske investicijske banke).

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Syed Kamall, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Dimitrios Papadimoulis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Patrick O'Flynn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, i Gerolf Annemans, nezavisni zastupnik.

Govorili su: Pietro Carlo Padoan (predsjedatelj Vijeća) i Jyrki Katainen (potpredsjednik Komisije).

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

7. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (predsjednik Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Enrique Guerrero Salom, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Zoltán Balczó, nezavisni zastupnik, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan i Yannick Jadot.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Sandro Gozi.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Giovanni La Via, predsjednik Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Karl-Heinz Florenz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ian Duncan, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama 2014. – COP 20 u Limi, u Peruu (1. – 12. prosinca 2014.) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 12.3 zapisnika od 27.11.2014.


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

8. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:05 do 12:35 u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade Saharov Denisu Mukwegeu, čime mu je odano priznanje za napore koje poduzima kako bi se tisućama žena i djevojaka u Demokratskoj Republici Kongo koje su seksualno zlostavljale pobunjeničke snage vratio njihov fizički i psihički integritet.

Prije samog uručenja nagrade, predsjednik je poželio dobrodošlicu Elisabethi Schepetylnykovoj, predstavnici ukrajinskog pokreta EuroMaidan (kandidatkinja za nagradu Saharov 2014.) i Dinari Yunus, kćeri Leyle Yunus, osnivačice Instituta za mir, demokraciju i ljudska prava u Azarbajdžanu (koja je također bila kandidatkinja za nagradu Saharov 2014.), koja nije mogla nazočiti ceremoniji jer se i dalje nalazi u zatvoru u Azarbajdžanu.


PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

9. Sastav Parlamenta

Nadležna španjolska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Enriquea Calveta Chambona na mjesto zastupnika Europskog parlamenta umjesto Francisca Sose Wagnera s učinkom od 20. studenog 2014.

Nadležna bugarska tijela obavijestila su Europski parlament o izboru Andreyja Novakova na mjesto zastupnika u Parlamentu umjesto Tomislava Doncheva s učinkom od 24. studenog 2014.

U skladu s člankom 7. stavkom 1. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima i člankom 4. stavcima 1. i 4. Poslovnika Parlament prima na znanje izbor Enriquea Calveta Chambona i Andreyja Novakova s učinkom od 20. studenog 2014. odnosno 24 studenog 2014.

Sukladno s člankom 3. stavkom 2. Poslovnika, dok se ne provjere valjanosti zastupničkih mandata ili donese odluka o mogućem sporu Enrique Calvet Chambon i Andrey Novakov sudjeluju na sjednicama Parlamenta i njegovih tijela sa svim pravima koja im uz to pripadaju pod uvjetom da su prethodno izjavili da ne obnašaju dužnost nespojivu s dužnošću zastupnika u Europskom parlamentu.


10. Imenovanje članova Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika

U skladu s člankom 7. Kodeksa ponašanja zastupnika u Europskom parlamentu u vezi s financijskim interesima i sukobima interesa, Predsjednik je 25. studenog 2014. odlučio imenovati Jeana-Mariu Cavadu (ALDE) kao člana Savjetodavnog odbora o ponašanju zastupnika koji će na tom mjestu zamijeniti Francisca Sosu Wagnera (ALDE).


11. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba ALDE primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor EMPL: Enrique Calvet Chambon

Izaslanstvo za odnose s Palestinskim zakonodavnim vijećem: Enrique Calvet Chambon

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Enrique Calvet Chambon

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


12. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


12.1. Prikupljanje statističkih podataka od strane Europske središnje banke * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2533/98 o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2014)0061)


12.2. Ovlasti Europske središnje banke za izricanje sankcija * (glasovanje)

Izvješće o nacrtu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2532/98 o ovlastima Europske središnje banke za izricanje sankcija [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2014)0062)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0062)


12.3. Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0251/2014

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2014)0063)


13. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo i Seán Kelly

Izvješće Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr i Bernd Lucke

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama 2014. - COP 20 u Limi, Peru (1. - 12. prosinca 2014.) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly i Marijana Petir.


14. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:25, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

15. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


16. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba S&D primio sljedeće zahtjeve za imenovanja:

Odbor EMPL: Emilian Pavel

Izaslanstvo za odnose s Izraelom: Emilian Pavel

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Emilian Pavel

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


17. Priznanje palestinske države (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Priznanje palestinske države (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Elmar Brok, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio James Carver, Charles Tannock, u ime kluba ECR, Fernando Maura Barandiarán, u ime kluba ALDE, Martina Anderson, u ime kluba GUE/NGL, Tamás Meszerics, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli i Eleftherios Synadinos.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Steven Woolfe i Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala i Tonino Picula.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai, a o tijeku postupka spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) govorili su Ana Gomes i Richard Corbett.

Govorila je Federica Mogherini.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


18. 25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: 25. obljetnica Konvencije UN-a o pravima djeteta (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (potpredsjednica Komisije / Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dala je izjavu.

Govorili su: Roberta Metsola, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Josef Weidenholzer, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nathalie Griesbeck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, i Martina Anderson, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAȘCU
potpredsjednik

Govorili su: Jean Lambert, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije), u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák i Jiří Pospíšil, u ime Kluba zastupnika PPE-a,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi i Nicola Caputo, u ime Kluba zastupnika S&D-a,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská, u ime Kluba zastupnika ECR-a,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova i Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis i Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a,
Jean Lambert, Judith Sargentini i Bodil Ceballos, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas i Valentinas Mazuronis, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, o 25. obljetnici Konvencije UN-a o pravima djeteta (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika od 27.11.2014.


19. Ishod sastanka G20 (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Ishod sastanka G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (predsjedatelj Vijeća) i Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Burkhard Balz, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Petr Mach, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Nicolas Bay, nezavisni zastupnik, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin i Nicola Danti.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo i Bill Etheridge.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Sandro Gozi.

Rasprava je zaključena.


20. Jedinstveno digitalno tržište (rasprava)

Izjava Komisije: Jedinstveno digitalno tržište (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Vicky Ford, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, Dita Charanzová, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Cornelia Ernst, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Julia Reda, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Mylène Troszczynski, nezavisna zastupnica, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Fredrick Federley, i Notis Marias.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein i Antonio Tajani.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells i Jonathan Arnott.

Govorio je Andrus Ansip.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil i Lara Comi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin i Victor Negrescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o potpori pravima potrošača na jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford i Sajjad Karim, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez i Juan Carlos Girauta Vidal, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o jedinstvenom digitalnom tržištu (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika od 27.11.2014.


21. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba EPP primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor DEVE: Andrey Novakov

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike: Andrey Novakov

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Andrey Novakov

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


22. Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (rasprava)

Izjava Komisije: Sektor čelika u EU-u: zaštita radnika i industrije (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) dala je izjavu.

Govorili su: Antonio Tajani, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Roberto Gualtieri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Eleonora Forenza, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Reinhard Bütikofer, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, nezavisna zastupnica, András Gyürk, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Patrizia Toia, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Laura Agea, Marcus Pretzell, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophie Montel, i Rosa D'Amato.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Paul Rübig.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 542.136/OJJE).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti