Indiċi 
Minuti
PDF 233kWORD 165k
L-Erbgħa, 26 ta' Novembru 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment (dibattitu)
 7.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) (dibattitu)
 8.Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)
 9.Kompożizzjoni tal-Parlament
 10.Ħatra tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri tal-Parlament
 11.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 12.Ħin tal-votazzjonijiet
  
12.1.Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
12.2.Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet * (votazzjoni)
  
12.3.Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) (votazzjoni)
 13.Spjegazzjonijiet tal-vot
 14.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 15.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (dibattitu)
 18.Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (dibattitu)
 19.Riżultati tal-laqgħa tal-G20 (dibattitu)
 20.Suq uniku diġitali (dibattitu)
 21.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 22.L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Dokumenti mressqa

Id-dokumenti segwenti tressqu mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 9/2014 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 12/2014 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 2/2014 - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 8/2014 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 10/2014 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet INF 11/2014 - Kumitat tar-Reġjuni (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet 3/2014 - Il-Qorti tal-Ġustizzja (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 37/2014 - Taqsima III - Il-Kummissjoni (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet nru 5 - Taqsima VIII - L-Ombudsman Ewropew (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 13/2014 - Il-Kumitat tar-Reġjuni (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

irriferut

responsabbli:

BUDG


3. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li ġejjin li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju:

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-aċetamiprid, il-kromafenożid, iċ-ċjażofammid, id-dikamba, id-difenokonażol, il-fenpirażammina, il-fluważinam, il-formetanat, in-nikotina, il-penkonażol, il-pimetrożina, il-piraklostrobin, it-taw-fluvalinat u t-tebukonażol f’ċerti prodotti jew fuqhom (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - skadenza: 22/1/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali tal-ajrunavigabbiltà għal tip partikolari ta’ operazzjonijiet u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - skadenza: 14/2/2015)
irriferut responsabbli: TRAN

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ rekwiżiti għat-tqegħid fis-suq u l-kundizzjonijiet tal-użu ta’ addittivi li jikkonsistu minn preparazzjonijiet (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - skadenza: 15/2/2015)
irriferut responsabbli: AGRI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda d-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukosammina użat fil-manifattura ta' supplimenti tal-ikel (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - skadenza: 18/2/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-ispeċijiet Ephedra u Yohimbe (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - skadenza: 19/2/2015)
irriferut responsabbli: ENVI

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa, minbarra dawk li jirreferu għat-tnaqqis tar-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - skadenza: 19/2/2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jirrifjuta l-awtorizzazzjoni ta’ ċerti stqarrijiet dwar l-effetti tal-prodotti tal-ikel fuq is-saħħa u li jirreferu għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - skadenza: 19/2/2015)
irriferut responsabbli: ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
opinjoni: IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 657/2007 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1165/98 li jikkonċerna l-istatistika għal żmien qasir fir-rigward tat-twaqqif ta' skemi ta' kampjuni Ewropej (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - skadenza: 15/2/2015)
irriferut responsabbli: ECON

- Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-rekwiżiti tas-sikurezza li għandhom jiġu ssodisfati mill-istandards Ewropej għall-fireplaces mingħajr ċumnija li jaħdmu bl-alkoħol skont id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - skadenza: 20/2/2015)
irriferut responsabbli: IMCO

- Direttiva tal-Kummissjoni li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE dwar it-tagħmir marittimu (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - skadenza: 22/2/2015)
irriferut responsabbli: TRAN


4. Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati li ġejjin intbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru1528/2007 li japplika l-arranġamenti għall-prodotti li joriġinaw f'ċerti stati li huma parti mill-Grupp ta' Stati Afrikani, Karibej u Paċifiċi (AKP) previsti fi ftehim li jistabbilixxu, jew li jwasslu biex jiġu stabbiliti, Ftehim ta' Sħubija Ekonomika (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment tal-14 ta' Novembru 2014
Irriferut lill-kumitat responsabbli: INTA

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) dwar l-implimentazzjoni tal-obbligi internazzjonali tal-Unjoni, kif imsemmi fl-Artikolu15(2) tar-Regolament (UE) Nru1380/2013, taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tat-Tonn tal-Atlantiku u tal-Konvenzjoni dwar il-Kooperazzjoni Multilaterali Futura dwar is-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 18 Novembru 2014
Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jidentifika l-ispejjeż li huma eliġibbli għall-għajnuna tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd sabiex jittejbu l-kundizzjonijiet tal-iġjene, tas-saħħa, tas-sigurtà u tax-xogħol tas-sajjieda, sabiex jiġu protetti u rkuprati l-bijodiversità u l-ekosistemi tal-baħar, sabiex jittaffa t-tibdil fil-klima u sabiex tiżdied l-effiċjenza enerġetika tal-bastimenti tas-sajd (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 24 Novembru 2014
Irriferut lill-kumitat responsabbli: PECH


5. Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 34/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 35/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 36/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 36/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 38/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 38/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 39/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 39/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 41/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 41/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 42/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 43/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 43/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 44/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 44/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 45/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 45/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 47/2014.

Skont l-Artikolu 27(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea informa lill-awtorità baġitarja bl-approvazzjoni tat-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni DEC 47/2014.

Skont l-Artikolu 27(3) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tat-13 ta' Novembru 2014, l-abbozz ippreżentat mill-Kummissjoni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjoni DEC 48/2014.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2014 , l-abbozz ippreżentat mill-Qorti tal-Awdituri dwar it-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 u V/AB-21/T/14.

Skont l-Artikolu 25 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits approva, waqt il-laqgħa tiegħu tal-20 ta' Novembru 2014 , l-abbozz ippreżentat mill-Kumitat tar-Reġjuni dwar it-trasferiment ta' approprjazzjonijiet INF 7/2014.

Skont l-Artikolu 203(4) tar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni Ewropea informat lill-awtorità baġitarja bil-kost stmat tal-proġett għall-kostruzzjoni ta' bini ġdid ta' laboratorji tal-Istitut tal-Elementi Transuraniċi taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka ta' Karlsruhe, li jiskorri l-limitu massimu awtorizzat.


6. Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-President tal-Kummissjoni: Pakkett tal-Kummissjoni dwar l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Intervent ta': Werner Hoyer (President tal-Bank Ewropew tal-Investiment).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Gianni Pittella f'isem il-Grupp S&D, Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Dimitrios Papadimoulis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, u Gerolf Annemans Membru mhux affiljat.

Interventi ta': Pietro Carlo Padoan (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jyrki Katainen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
Viċi President

7. Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (President fil-kariga tal-Kunsill) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Ian Duncan f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan u Yannick Jadot.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Sandro Gozi.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Giovanni La Via, President tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Ian Duncan f'isem il-Grupp ECR, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, Merja Kyllönen f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 – COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 12.3 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

8. Għoti tal-Premju Sakharov (seduta formali)

Min-12.05 san-12.35, il-Parlament iltaqa' f'seduta solenni fl-okkażjoni tal-għoti tal-Premju Sakharov lil Denis Mukwege, bħala rikonoxximent tal-impenn bla heda tiegħu biex jerġa' jagħti l-integrità fiżika u psikoloġika lil eluf ta' nisa u bniet li sfaw vittmi ta' abbużi sesswali minn forzi ribelli fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo.

Qabel ma ta l-Premju, il-President ta wkoll merħba lil Elisabeth Schepetylnykova, rappreżentant tal-moviment Ukrain EuroMaidan (kandidata għall-Premju Sakharov 2014) kif ukoll lil Dinara Yunus, bint Leyla Yunus, fondatriċi tal-Istitut għall-Paċi u d-Demokrazija u d-Drittijiet tal-Bniedem fl-Azerbajġan (kandidata hija wkoll għall-Premju Sakharov 2014), li ma setgħetx tkun preżenti għax għadha impriġunata fl-Azerbajġan.


PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

9. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Spanjoli kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Enrique Calvet Chambon minflok Francisco Sosa Wagner, bħala Membri tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 20 ta' Novembru 2014.

L-awtoritajiet kompetenti Bulgari kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Andrey Novakov minflok Tomislav Donchev bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 24 ta' Novembru 2014.

Skont l-Artikolu 7(1) tal-Att tal-20 ta' Settembru 1976 dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew b'vot universali dirett u l-Artikolu 4(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni ta' Enrique Calvet Chambon u ta' Andrey Novakov li tiddekorri mid-dati 20 ta' Novembru 2014 u 24 ta' Novembru 2014 rispettivament.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħhom jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Enrique Calvet Chambon u Andrey Novakov jieħdu posthom fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdu mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikunu għamlu d-dikjarazzjoni li huma ma għandhom ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


10. Ħatra tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri tal-Parlament

Skont l-Artikolu 7 tal-Kodiċi tal-Imġiba tal-Membri tal-Parlament Ewropew fil-qasam tal-interessi finanzjarji u tal-kunflitti ta' interessi, il-President iddeċieda li jaħtar, fil-25 ta' Novembru 2014, lil Jean-Marie Cavada (ALDE) bħala membru tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Imġiba tal-Membri tal-Parlament flok Francisco Sosa Wagner (ALDE).


11. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp ALDE:

Kumitat EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan: Enrique Calvet Chambon

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Enrique Calvet Chambon

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


12. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


12.1. Il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2533/98 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2014)0061)


12.2. Il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet * (votazzjoni)

Rapport dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2532/98 dwar il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni b'emendi (P8_TA(2014)0062)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P8_TA(2014)0062)


12.3. Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0251/2014

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2014)0063)


13. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo u Seán Kelly

Rapport Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr u Bernd Lucke

Konferenza tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima 2014 - COP 20 f'Lima, il-Perù (1-12 ta' Diċembru 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly u Marijana Petir.


14. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.25. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

15. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


16. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet għal ħatra li ġejjin mill-Grupp S&D:

Kumitat EMPL: Emilian Pavel

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael: Emilian Pavel

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari tal-Unjoni għall-Mediterran: Emilian Pavel

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


17. Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Rikonoxximent tal-Istat Palestinjan (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Richard Howitt f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' James Carver, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Fernando Maura Barandiarán f'isem il-Grupp ALDE, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Tamás Meszerics f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli u Eleftherios Synadinos.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, li wieġbet ukoll żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Steven Woolfe u Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai u dwar it-tmexxija tal-proċedura "catch the eye", Ana Gomes u Richard Corbett.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


18. Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-25 anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Roberta Metsola f'isem il-Grupp PPE, Josef Weidenholzer f'isem il-Grupp S&D, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, u Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAȘCU
Viċi President

Interventi ta': Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Krisztina Morvai Membru mhux affiljata, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská u Emil Radev.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák u Jiří Pospíšil f'isem il-Grupp PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi u Nicola Caputo f'isem il-Grupp S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić u Jana Žitňanská f'isem il-Grupp ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova u Frédérique Ries f'isem il-Grupp ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis u Ángela Vallina f'isem il-Grupp GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini u Bodil Ceballos f'isem il-Grupp Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas u Valentinas Mazuronis f'isem il-Grupp EFDD, dwar il-25 Anniversarju tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.7 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


19. Riżultati tal-laqgħa tal-G20 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Riżultati tal-laqgħa tal-G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (President fil-kariga tal-Kunsill) u Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

PRESIDENZA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Viċi President

Interventi ta': Burkhard Balz f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Petr Mach f'isem il-Grupp EFDD, Nicolas Bay Membru mhux affiljat, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin u Nicola Danti.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Bill Etheridge.

Interventi ta': Valdis Dombrovskis u Sandro Gozi.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Suq uniku diġitali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Suq uniku diġitali (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Julia Reda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Mylène Troszczynski Membru mhux affiljata, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Fredrick Federley, u Notis Marias.

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

Interventi ta': Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Antonio Tajani.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells u Jonathan Arnott.

Intervent ta': Andrus Ansip.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil u Lara Comi f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin u Victor Negrescu f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sostenn tad-drittijiet tal-konsumatur fis-suq uniku diġitali (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford u Sajjad Karim f'isem il-Grupp ECR, dwar is-suq uniku diġitali (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez u Juan Carlos Girauta Vidal f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-suq uniku diġitali (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.8 tal- Minuti ta' 27.11.2014.


21. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva t-talbiet ta' ħatra li ġejjin mill-grupp PPE:

Kumitat DEVE: Andrey Novakov

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali: Andrey Novakov

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Andrey Novakov

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


22. L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: L-industrija tal-azzar tal-UE: nipproteġu l-ħaddiema u l-industriji (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Antonio Tajani f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, Eleonora Forenza f'isem il-Grupp GUE/NGL, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde Membru mhux affiljata, András Gyürk, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Patrizia Toia, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Laura Agea, Marcus Pretzell, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophie Montel, u Rosa D'Amato.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Paul Rübig.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 542.136/OJJE).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Avviż legali - Politika tal-privatezza