Index 
Proces-verbal
PDF 229kWORD 169k
Miercuri, 26 noiembrie 2014 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Depunere de documente
 3.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 4.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 5.Transferuri de credite
 6.Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile (dezbatere)
 7.Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (dezbatere)
 8.Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)
 9.Componența Parlamentului
 10.Numirea membrilor Comitetului consultativ pentru conduita deputaților
 11.Componența comisiilor și delegațiilor
 12.Votare
  
12.1.Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
12.2.Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni * (vot)
  
12.3.Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (vot)
 13.Explicații privind votul
 14.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 15.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 16.Componența comisiilor și delegațiilor
 17.Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (dezbatere)
 18.A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (dezbatere)
 19.Rezultatul reuniunii G20 (dezbatere)
 20.Piața unică digitală (dezbatere)
 21.Componența comisiilor și delegațiilor
 22.Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 24.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.05.


2. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de virament de credite INF 9/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0055/2014 - C8-0251/2014 - 2014/2188(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 12/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0056/2014 - C8-0252/2014 - 2014/2189(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 2/2014 - Comitetul Economic şi Social European (N8-0057/2014 - C8-0253/2014 - 2014/2190(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 8/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0058/2014 - C8-0254/2014 - 2014/2192(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 10/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0059/2014 - C8-0255/2014 - 2014/2193(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 11/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0060/2014 - C8-0256/2014 - 2014/2194(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite nr. 3/2014 - Curtea de Justiție (N8-0061/2014 - C8-0257/2014 - 2014/2195(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 37/2014 - Secțiunea III - Comisie (N8-0062/2014 - C8-0258/2014 - 2014/2196(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite nr. 5 - Secțiunea VIII – Ombudsmanul European (N8-0063/2014 - C8-0259/2014 - 2014/2199(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite INF 13/2014 - Comitetul Regiunilor (N8-0064/2014 - C8-0270/2014 - 2014/2200(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


3. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru acetamiprid, cromafenozidă, ciazofamid, dicamba, difenoconazol, fenpirazamină, fluazinam, formetanat, nicotină, penconazol, pimetrozin, piraclostrobin, tau-fluvalinat și tebuconazol din sau de pe anumite produse (D033848/03 - 2014/2979(RPS) - termen: 22/1/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (D034508/02 - 2014/2955(RPS) - termen: 14/2/2015)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele pentru introducerea pe piață și condițiile de utilizare a aditivilor care constau în preparate (D036035/03 - 2014/2958(RPS) - termen: 15/2/2015)
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Comisiei de modificare a Directivei 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește acidul (6S)-5-metiltetrahidrofolic, sarea de glucozamină utilizat la producerea suplimentelor alimentare (D036044/02 - 2014/2957(RPS) - termen: 18/2/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] și speciile de Ephedra (D036045/02 - 2014/2960(RPS) - termen: 19/2/2015)
retrimis fond: ENVI

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D036047/03 - 2014/2961(RPS) - termen: 19/2/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de refuzare a autorizării anumitor mențiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare care se referă la dezvoltarea și sănătatea copiilor (D036053/02 - 2014/2963(RPS) - termen: 19/2/2015)
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)
aviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 657/2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1165/98 al Consiliului privind statisticile pe termen scurt în ceea ce privește stabilirea sistemelor europene de eșantionare (D036225/01 - 2014/2956(RPS) - termen: 15/2/2015)
retrimis fond: ECON

- Decizia Comisiei privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru șemineuri cu alcool fără coș de fum în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (D036445/03 - 2014/2974(RPS) - termen: 20/2/2015)
retrimis fond: IMCO

- Directiva Comisiei de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (D036466/01 - 2014/2980(RPS) - termen: 22/2/2015)
retrimis fond: TRAN


4. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) prevăzute în acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic (C(2014)08355 – 2014/2954(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 14 noiembrie 2014
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul15 alineatul(2) din Regulamentul (UE) nr.1380/2013, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (C(2014)08402 – 2014/2962(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 18 noiembrie 2014
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin identificarea costurilor eligibile pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime în scopul îmbunătățirii condițiilor de igienă, sănătate, siguranță și lucru pentru pescari, al protecției și refacerii biodiversității și ecosistemelor marine, al atenuării efectelor schimbărilor climatice și al sporirii eficienței energetice a navelor de pescuit (C(2014)08611 – 2014/2982(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii, 24 noiembrie 2014
retrimis fond:PECH


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 34/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 35/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 20 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 36/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 36/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 20 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 38/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 38/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 20 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 39/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 39/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 13 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 41/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 41/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 42/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 13 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 43/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 43/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 13 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 44/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 44/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 13 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 45/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 45/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 47/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară privind aprobarea transferului de credite al Comisiei DEC 47/2014.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 13 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comisie privind transferul de credite DEC 48/2014.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 20 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Curtea de Conturi privind transferul de credite V/AB-18/T/14, V/AB-19/T/14 V/AB-20/C/14 și V/AB-21/T/14.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a aprobat, în cadrul reuniunii sale din 20 noiembrie 2014, proiectul prezentat de Comitetul Regiunilor privind transferul de credite INF 7/2014.

În conformitate cu articolul 203 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Comisia Europeană a informat autoritatea bugetară cu privire la costul estimativ al proiectului, ce depășește plafonul permis, pentru construirea noii clădiri a laboratorului Institutului pentru elemente transuraniene al Centrului Comun de Cercetare de la Karlsruhe.


6. Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile (dezbatere)

Declarația Președintelui Comisiei: Pachetul Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile (2014/2975(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

A intervenit Werner Hoyer (Președintele Băncii Europene de Investiții).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Patrick O'Flynn, în numele Grupului EFDD, și Gerolf Annemans, neafiliat.

Au intervenit: Pietro Carlo Padoan (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

7. Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (2014/2777(RSP))

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Zoltán Balczó, neafiliat, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Jadwiga Wiśniewska, Fredrick Federley, Kateřina Konečná, Piernicola Pedicini, Franz Obermayr, Françoise Grossetête, Jo Leinen, Jørn Dohrmann, Josu Juaristi Abaunz, Roger Helmer, Janusz Korwin-Mikke, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Marcus Pretzell, Teresa Rodriguez-Rubio, Eleonora Evi, Gilles Lebreton, Krišjānis Kariņš, Seb Dance, Julie Girling, Olaf Stuger, Jerzy Buzek, Massimo Paolucci, Pilar Ayuso, Gilles Pargneaux, Elisabeth Köstinger, Jytte Guteland, Ivo Belet, Iratxe García Pérez, Dubravka Šuica, Jeppe Kofod, Peter Liese, Renata Briano, Pervenche Berès, Miroslav Poche, Linda McAvan și Yannick Jadot.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Sandro Gozi.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Giovanni La Via, președinte Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Ian Duncan, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la Conferința ONU din 2014 privind schimbările climatice, COP 20, de la Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) 2014/2777(RSP) (B8-0251/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 12.3 al PV din 27.11.2014.


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Acordarea Premiului Saharov (ședință solemnă)

De la 12.05 la 12.35, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia acordării Premiului Saharov lui Denis Mukwege, în semn de recunoaștere a eforturilor sale constante pentru a reda integritatea fizică și psihologică a mii de femei și fete care au căzut victime abuzurilor sexuale comise de grupările rebele în Republica Democratică Congo.

Înaintea înmânării premiului, dl Președinte le-a urat de asemenea bun venit Elisabetei Schepetylnykova, reprezentantă a mișcării ucrainene EuroMaidan (candidată la Premiul Saharov 2014) și Dinarei Yunus, fiica Leylei Yunus, fondatoarea Institutului pentru pace și democrație și drepturile omului în Azerbaidjan (de asemenea candidată la Premiul Saharov 2014), care nu a putut fi prezentă, întrucât se află încă închisă în Azerbaidjan.


A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă

9. Componența Parlamentului

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Enrique Calvet Chambon, în locul lui Francisco Sosa Wagner, ca deputat în Parlament, cu efect de la 20 noiembrie 2014.

Autoritățile bulgare competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Andrey Novakov, în locul lui Tomislav Donchev, ca deputat în Parlament, cu efect de la 24 noiembrie 2014.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatele (1) și (4), Parlamentul ia act de alegerea lui Enrique Calvet Chambon și a lui Andrey Novakov, cu efect de la 20 noiembrie 2014 și, respectiv, 24 noiembrie 2014.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Enrique Calvet Chambon și Andrey Novakov se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


10. Numirea membrilor Comitetului consultativ pentru conduita deputaților

În conformitate cu articolul 7 din Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European în materie de interese financiare și conflicte de interese, Președintele a decis, la 25 noiembrie 2014, să-l numească pe Jean-Marie Cavada (ALDE) membru al Comitetului consultativ pentru conduita deputaților, în locul lui Francisco Sosa Wagner (ALDE).


11. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului ALDE următoarele cereri de numire:

EMPL: Enrique Calvet Chambon

Delegația pentru relațiile cu Consiliul Legislativ Palestinian: Enrique Calvet Chambon

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Enrique Calvet Chambon

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


12. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


12.1. Colectarea informaţiilor statistice de către Banca Centrală Europeană * (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană [11200/2014 - C8-0109/2014 - 2014/0808(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Roberto Gualtieri (A8-0027/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2014)0061)


12.2. Atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni * (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2532/98 cu privire la atribuțiile Băncii Centrale Europene în materie de sancțiuni [10896/2014 - C8-0090/2014 - 2014/0807(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Kay Swinburne (A8-0028/2014)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P8_TA(2014)0062)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P8_TA(2014)0062)


12.3. Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) (vot)

Propunere de rezoluție B8-0251/2014

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2014)0063)


13. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Roberto Gualtieri - A8-0027/2014
Neena Gill, Stanislav Polčák, Danuta Jazłowiecka, Daniel Hannan, Peter Jahr, Nicola Caputo și Seán Kelly

Raport Kay Swinburne - A8-0028/2014
Neena Gill, Matt Carthy, Daniel Hannan, Seán Kelly, Peter Jahr și Bernd Lucke

Conferința ONU privind schimbările climatice 2014 - COP 20, Lima, Peru (1-12 decembrie 2014) - (2014/2777(RSP)) - B8-0251/2014
Neena Gill, Dubravka Šuica, Lynn Boylan, Caterina Chinnici, Monika Smolková, Daniel Hannan, Nicola Caputo, Seán Kelly și Marijana Petir.


14. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

15. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


16. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

EMPL: Emilian Pavel

Delegația pentru relațiile cu Israel: Emilian Pavel

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Emilian Pavel

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


17. Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Recunoașterea suveranității statale a Palestinei (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Fernando Maura Barandiarán, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Tamás Meszerics, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Cristian Dan Preda, Victor Boștinaru, Bas Belder, Pavel Telička, Neoklis Sylikiotis, Margrete Auken, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tomáš Zdechovský, Marcel de Graaff, Fulvio Martusciello, Marita Ulvskog, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Lars Adaktusson, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pavel Svoboda, Bodil Ceballos, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Gilles Pargneaux, Jan Zahradil, Ivo Vajgl, Marisa Matias, Alyn Smith, Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano, Zdzisław Krasnodębski, Sofia Sakorafa, Karima Delli și Eleftherios Synadinos.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Francesc Gambús, Pier Antonio Panzeri, Sajjad Karim, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Teresa Rodriguez-Rubio, Gianluca Buonanno, Lars Adaktusson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Margrete Auken, Maria Arena, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Krisztina Morvai, Miguel Viegas, Gunnar Hökmark, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sofia Sakorafa, Afzal Khan, Ángela Vallina, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe și Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Barbara Spinelli, Brando Benifei, Juan Fernando López Aguilar, Eugen Freund, Vincent Peillon, Boris Zala și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tomáš Zdechovský, Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Bill Etheridge, Krisztina Morvai și, privind desfășurarea procedurii „catch the eye”, Ana Gomes și Richard Corbett.

A intervenit Federica Mogherini.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


18. A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: A 25-a aniversare a Convenției ONU cu privire la drepturile copilului (2014/2964(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Josef Weidenholzer, în numele Grupului S&D, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, și Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAȘCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Krisztina Morvai, neafiliată, Elissavet Vozemberg, Pier Antonio Panzeri, Beatrix von Storch, Gérard Deprez, Kateřina Konečná, Terry Reintke, Jean-Luc Schaffhauser, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Elena Valenciano, Antonio López-Istúriz White, Caterina Chinnici, Branislav Škripek, Petr Ježek, Sabine Lösing, Edouard Ferrand, Kinga Gál, Elena Valenciano, Marek Jurek, Marijana Petir, Anna Hedh, Ruža Tomašić, Tadeusz Zwiefka, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Linda McAvan, Jana Žitňanská, Michaela Šojdrová, Tanja Fajon, Arne Gericke, Carlos Coelho, Francisco Assis, Mariya Gabriel, Sergio Gutiérrez Prieto, Marlene Mizzi, Rosa Estaràs Ferragut, Vilija Blinkevičiūtė, Therese Comodini Cachia, Anna Záborská și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Tibor Szanyi, Notis Marias, Urmas Paet și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Mariya Gabriel, Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elissavet Vozemberg, Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák și Jiří Pospíšil, în numele Grupului PPE,
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi și Nicola Caputo, în numele Grupului S&D,
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić și Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR,
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova și Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE,
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emmanouil Glezos, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Sylikiotis și Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL,
Jean Lambert, Judith Sargentini și Bodil Ceballos, în numele Grupului Verts/ALE,
Laura Ferrara, Rolandas Paksas și Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, referitoare la cea de a 25-a aniversare a Convenției ONU privind drepturile copilului (2014/2919(RSP)) (B8-0285/2014)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 27.11.2014.


19. Rezultatul reuniunii G20 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatul reuniunii G20 (2014/2968(RSP))

Sandro Gozi (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Burkhard Balz, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Petr Mach, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, neafiliat, Maria Spyraki, Sergio Gutiérrez Prieto, Richard Sulík, Valentinas Mazuronis, Harald Vilimsky, Guillaume Balas, Victor Boștinaru, David Martin și Nicola Danti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Bill Etheridge.

Au intervenit: Valdis Dombrovskis și Sandro Gozi.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Piața unică digitală (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Piața unică digitală (2014/2973(RSP))

Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, Vicky Ford, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Dita Charanzová, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Mylène Troszczynski, neafiliată, Krišjānis Kariņš, Birgit Sippel, Marcus Pretzell, Fredrick Federley, Michel Reimon, Burkhard Balz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fredrick Federley, și Notis Marias.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Cecilia Wikström, Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Kaja Kallas, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Anne Sander, Miroslav Poche, Michał Boni, Renato Soru, Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein și Antonio Tajani.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Marc Tarabella, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Henna Virkkunen, Virginie Rozière, Tibor Szanyi, Marju Lauristin, Ivan Jakovčić, Ramon Tremosa i Balcells și Jonathan Arnott.

A intervenit Andrus Ansip.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Burkhard Balz, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Sabine Verheyen, Ivo Belet, Davor Ivo Stier, Ildikó Gáll-Pelcz, Siegfried Mureșan, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil și Lara Comi, în numele Grupului PPE, Evelyne Gebhardt, Petra Kammerevert, Dan Nica, Evelyn Regner, Birgit Sippel, José Blanco López, Miriam Dalli, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Flavio Zanonato, Alessandra Moretti, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Catherine Stihler, Lucy Anderson, Jutta Steinruck, Biljana Borzan, Maria Grapini, Hugues Bayet, Nicola Caputo, Vilija Blinkevičiūtė, Caterina Chinnici, Olga Sehnalová, Brando Benifei, Alessia Maria Mosca, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Theresa Griffin și Victor Negrescu, în numele Grupului S&D, referitoare la susținerea drepturilor consumatorilor pe piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0286/2014),

- Vicky Ford și Sajjad Karim, în numele Grupului ECR, referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0287/2014),

- Dita Charanzová, Pavel Telička, Javier Nart, Antanas Guoga, Gérard Deprez și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE, referitoare la piața unică digitală (2014/2973(RSP)) (B8-0288/2014).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 27.11.2014.


21. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului PPE următoarele cereri de numire:

DEVE: Andrey Novakov

Delegația pentru relațiile cu țările din America Centrală: Andrey Novakov

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Andrey Novakov

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


22. Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Situația industriei siderurgice din UE: protejarea lucrătorilor și a industriilor (2014/2976(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Antonio Tajani, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Laura Agea, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, neafiliată, András Gyürk, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Patrizia Toia, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Laura Agea, Marcus Pretzell, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Ivan Jakovčić, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Paloma López Bermejo, Bill Etheridge, Sotirios Zarianopoulos, Massimiliano Salini, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Rosa D'Amato, Jonás Fernández, Curzio Maltese, Peter Lundgren, Mario Borghezio, Enrico Gasbarra, Dario Tamburrano, Edouard Martin, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Sophie Montel, și Rosa D'Amato.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Paul Rübig.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.


23. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 542.136/OJJE).


24. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.10.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boștinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Hellvig, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katrougkalos, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureșan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Pașcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodriguez-Rubio, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Bradbourn, Crowley, Händel, Melior, Monteiro de Aguiar, Neyts-Uyttebroeck, Patriciello, Ransdorf, Sommer, Żółtek

Aviz juridic - Politica de confidențialitate