Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 27. marraskuuta 2014 - Strasbourg

2. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen)

- Kiertomatkaviisumin luominen ja Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen sekä asetusten (EY) N:o 562/2006 ja (EY) N:o 767/2008 muuttaminen (COM(2014)0163 - C7-0135/2014 - 2014/0095(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: DEVE, CULT, AFET.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö